รณรงค์การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 ผู้สมัครกรรมการนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและพื้นฐานต่อไปในระดับชาติ

Facebook Comments