คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานโครงการ EP.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารนำโดย ผอ.สุชิน ตุลาทอง คณะครู และพี่เลี้ยง ศึกษาดูงานโครงการ EP.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

Facebook Comments