กิจกรรมทัศนศึกษาขอนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 – 3/8 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาขอนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 – 3/8 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดง จ.ลพบุรี

Facebook Comments