การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP. ภาคกลางโซน D ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP. ภาคกลางโซน D ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับรางวัลต่อไปนี้

🥇🥇เหรียญทอง🥇🥇
🔸️การแข่งขัน Singing Contest P.1-3 ด.ช.อชิระ รัชตากร ป.3/8
🔸️การแข่งขัน Singing Contest P.4-6 ด.ช.ภักดิ์ กีรติศานติ์ ป.5/8
🔸️การแข่งขัน Multi Skills Competition P. 4-6 ด.ช.ภัทรนิษฐ ลิ่มสกุล ป. 6/8
🥈🥈เหรียญเงิน🥈🥈
🔸️การแข่งขัน Speech Contest P.4-6
ด.ญ.ขนิษฐา เกิดแก้ว ป.5/8
🔸️การแข่งขัน Story Telling Contest P.1-3
ด.ญ.โกลัญญา เพิ่มพูล ป.3/8
🔸️การแข่งขัน Story Telling Contest P.4-6
ด.ญ.กัญญ์วรา ริ้วตระกูล ป.6/8
🔸️การแข่งขัน Mathematics Project Work
P.4-6
ด.ญ. สุตาภัทร ริ้วตระกูล ป.6/8
ด.ญ.กิตตริยาพา นุ่นคำ ป.6/8
ด.ญ. ปุณณภาภัฏฐ์ มาระวิชัย ป.6/8
🥉🥉เหรียญทองแดง🥉🥉
🔸️การแข่งขัน Speech Contest P.1-3
ด.ช.กฤติธี อึ้งตระกูล ป.2/8
เข้าร่วมแข่งขัน
Spelling Bees Contest P.1-3 , P.4-6
ด.ญ.ณัชชาภัทร ไชยมุติ ป.3/8
ด.ช.คณะศิลป์ แต่งสมุด ป.3/8
ด.ช.คามิน ขจรศิลป์ ป.5/8
ด.ญ. พริมา รัชตากร ป.6/8

Facebook Comments