การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP. ภาคกลางโซน D ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP. ภาคกลางโซน D ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับรางวัลต่อไปนี้

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานโครงการ EP.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562
คณะผู้บริหารนำโดย ผอ.สุชิน ตุลาทอง คณะครู และพี่เลี้ยง ศึกษาดูงานโครงการ EP.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษาขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 – 6/8 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 – 6/8 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รณรงค์การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 ผู้สมัครกรรมการนักเรียนร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียนและพื้นฐานต่อไปในระดับชาติ